Beroepsvereniging 

Inbedding in de beroepsgroep

Het NVPA

Het NVPA is een pluriforme beroepsvereniging voor goed opgeleide therapeuten, met een holistische kijk op mens en gezondheid. Daar ontmoet ik collega’s van verschillende therapeutische disciplines. We versterken en inspireren elkaar. We werken aan heldere kwaliteitscriteria en aan herkenbaarheid van het aanbod van psychosociale therapie en psychosociaal therapeuten binnen het veld van welzijn en gezondheid.

Veel zorgverzekeraars erkennen het NVPA en vergoeden een deel van de therapiekosten vanuit de aanvullende pakketten.

Zelf speel ik een actieve rol binnen het NVPA: www.nvpa.org

 

RBCZ register

Ik ben opgenomen in het register voor beroepsbeoefenaren RBCZ (HBO-Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg). Het RBCZ is een koepelorganisatie voor beroepsverenigingen. Het lidmaatschap van zo’n koepel is voor sommige zorgverzekeraars een voorwaarde voor opname in de zorggids. www.rbcz.nu

Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

Met ingang van 1 januari 2017 ben ik, net als alle therapeuten (verplicht) aangesloten bij deze geschillencommissie: www.scag.nl

 

Wat te doen als je een klacht hebt

Mijn beroepshouding is er een van respect, openheid en eerlijkheid. Wat binnen de sessies besproken wordt, blijft onder ons. Wanneer je onverhoopt niet tevreden bent over de wijze waarop ik je tegemoet treed, hoop ik dat je dit allereerst met mij wilt bespreken, zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken. Vind je het toch nog moeilijk dan kun je altijd de beroepsvereniging raadplegen.

 

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).