Beroepsvereniging 

Inbedding in de beroepsgroep

Het NVPA

Het NVPA is een pluriforme beroepsvereniging voor goed opgeleide therapeuten, met een holistische kijk op mens en gezondheid. Daar ontmoet ik collega’s van verschillende therapeutische disciplines. We versterken en inspireren elkaar. We werken aan heldere kwaliteitscriteria en aan herkenbaarheid van het aanbod van psychosociale therapie en psychosociaal therapeuten binnen het veld van welzijn en gezondheid.

Het NVPA heeft een klachtenprocedure, zodat je als cliënt ergens terecht kunt, wanneer onverhoopt niet tevreden bent over de wijze waarop je bent geholpen of bejegend.

Veel zorgverzekeraars erkennen het NVPA en vergoeden een deel van de therapiekosten vanuit de aanvullende pakketten.

Zelf speel ik een actieve rol binnen het NVPA: www.nvpa.org

RBCZ register

Ik ben opgenomen in het register voor beroepsbeoefenaren RBCZ (HBO-Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg). Het RBCZ is een koepelorganisatie voor beroepsverenigingen. Het lidmaatschap van zo’n koepel is voor sommige zorgverzekeraars een voorwaarde voor opname in de zorggids. www.rbcz.nu

Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

Met ingang van 1 januari 2017 ben ik, net als alle therapeuten (verplicht) aangesloten bij deze geschillencommissie: www.scag.nl