Gesprek

Je verhaal vertellen en gehoord worden

Praten helpt....

Welke werkvorm ik ook inzet, er is altijd (ook) tijd en ruimte voor gesprek. Het delen van je persoonlijke verhaal met een toegewijd luisteraar heeft op zichzelf al een helend effect. En in het uitspreken, verwoorden, verhelderen naar de ander kan als vanzelf ook helderheid voor jezelf ontstaan.

.... niet altijd

In woorden kun je ook verstrikt raken. Soms heb je al lange tijd geprobeerd met denken je problemen op te lossen. Of je hebt er al veel over gepraat, zonder dat er echt iets veranderd is in je leven.

Andere kanalen

Ik spreek dan andere kanalen aan: je intuïtie, je emoties, de wijsheid van je lichaam. Dan vraag ik eens even niet te praten, de woordenstroom (in je hoofd) stil te zetten en te ervaren, te ademen, te voelen, te verbeelden.