Therapie

ENDUKEOOS EXOIKEIN 
Met liefde openen wat toegemetseld was

Therapie

Het Griekse woord Therapeíā betekent "genezing, heling"

Dat impliceert, dat er heelheid is geweest, die op één of andere manier verloren is gegaan of verstoord is geraakt. Als therapeut ga ik er van uit, dat we allemaal in wezen heel zijn, elk op onze eigen, unieke manier. Door wat wij ontmoeten in het leven kunnen we ver af raken, van wie we eigenlijk bedoeld waren te zijn. De kunst is de weg terug te vinden.

Als de oplossing het probleem wordt

We krijgen allemaal op onze beurt te maken met pijn, verlies, ziekte, gemis, grensoverschrijding. En we vinden manieren om daar mee om te gaan: onze overlevingsstrategieën. Die helpen ons door lastige situaties heen, dat is mooi. Maar soms wordt de oplossing het probleem:

  • Wat ooit je bescherming was tegen een plagerig zusje, is geworden tot een pantser, waar niemand doorheen kan
  • Omdat je zo je best leerde doen, had je veel succes, maar nu zit je thuis met een burnout
  • Je deed altijd wat van je gevraagd werd en nu weet je niet wat je zelf wil
  • Je leerde genoegen te nemen met niks; nu tref je telkens partner, die niets te geven hebben

In therapie

In therapie onderzoeken we die overlevingsstrategieën, je pantsers en je maskers en de ervaringen die ertoe geleid hebben. Daarbij ga je ook de confrontatie aan met de pijn, het verdriet, de woede, de teleurstelling en de angst.

We kijken er nu samen opnieuw naar: met volwassen ogen, met nieuwsgierigheid, met respect, met zo nu en dan een tikje humor en met een open hart.

En gebruik makend van alles wat je als (jong) volwassene in je hebt, krijg je de gelegenheid opnieuw te besluiten hoe jij het verder wil.

Vele wegen leiden naar Rome

Ik maak gebruik van werkvormen uit verschillende therapeutische stromingen. Videoanalyselichaamswerk, en systemisch werk/familieopstellingen zijn daarin de belangrijkste pijlers.

Je kunt terecht voor individuele therapie, relatietherapie en in groepsverband voor familieopstellingen