Familieopstellingen

In balans binnen een groter veld 

Individueel en in de groep

Een familieopstelling kun je zien als individuele sessie, waarbij een groep representanten beschikbaar is, om de individuele vraag te helpen verduidelijken en oplossen. Ook een paar kan een opstelling vragen om een relatieprobleem te verhelderen.

Patronen worden zichtbaar

Opstellingen maken zichtbaar, hoe jouw doen en laten van nu op diep en onbewust niveau wordt bepaald en beïnvloed door oude bindingen en verstrikkingen. Ze helpen je te bevrijden van oude ballast en in vrijheid je eigen pad te kiezen. En ze helpen daarin ook om geblokkeerde energie weer vrij te laten stromen.

Loyaal aan het gezin van herkomst

Als mens maken we deel uit van een familie, waarin elk van ons zijn eigen plaats heeft. Of we nu in die familie zijn groot geworden of niet, of we nu willen of niet, daar liggen onze wortels, daar hebben we onze eerste lessen geleerd over het leven, over de liefde, over vertrouwen. Vaak hebben we daar ook pijn en gemis ervaren. Als kind namen we de taak en rol op ons, die er voor ons lag: de redder van het moeilijke huwelijk, de vervanger van het overleden broertje, de dochter die moeder gelukkig zal maken, de zoon die zal bereiken wat opa en papa niet gelukt is, het stille kind dat niemand tot last wil zijn.

Als je onvoldoende erkent, verwerkt en accepteert hoe het was in je gezin van herkomst kun je als volwassene verzanden in pogingen bij anderen te halen, wat je vroeger thuis niet hebt gekregen, of niet hebt geaccepteerd. Of je herhaalt onbewust je oude rollen en patronen in je relaties van nu.

De rol van representanten

In een opstelling stel je een onderdeel van je leven op waarmee je worstelt, bijvoorbeeld familie, je relatie, jezelf, een symptoom of ziekte. Je kiest representanten voor jezelf en voor personen en elementen die bij het probleem betrokken zijn. Je plaatst de representanten volgens jouw innerlijk beeld en gevoel in de ruimte en in relatie tot elkaar. Bijzonder is dat de representanten op hun plaats toegang hebben tot de energie, de gevoelens en waarnemingen van de echte personen of elementen.

Opstellingen met het Verlangen

In de opstellingenworkshops werk ik ook met de methode die is ontwikkeld door Franz Rupert: in het opstellen van je verlangen, of de woorden uit de zin die jouw verlangen weergeeft, ontmoet je delen van jezelf die je belemmeren je verlangen te leven.

Ik werk in nauwe afstemming met de representanten om te ontdekken, waar de energie en de liefde geblokkeerd is, waar overlevingsdelen of traumadelen de regie overnemen en wat er nodig is om tot een oplossing of oplossingsrichting te komen.

Lees  meer over familieopstellingen

In mijn praktijk begeleid ik maandelijks workshops familieopstellingen zie ook agenda