Relatietherapie

 

In balans met elkaar

Als de liefde ondersneeuwt

Soms lukt het niet om in liefdevolle verbinding te blijven. Er is minder aandacht voor elkaar, minder steun, minder plezier. Intimiteit en seksualiteit vormen niet langer een vanzelfsprekend onderdeel van het leven samen. Het vertrouwen in elkaar en in de relatie wankelt.

De aanleiding kan van alles zijn: overbelasting in werk en gezin, perikelen met ex-partners, stiefouderschap, het overlijden van een ouder, opvoedingsproblemen, werkloosheid, ziekte, onverwerkt trauma of burnout van één van beide partners, een derde in het spel. Vaak ook heb je geen idee hoe je zover bij elkaar vandaan kon raken.

De relatie als spiegel

In persoonlijke relaties en bij uitstek in een partnerrelatie, ontmoeten we elkaar en in de ogen van de ander ontmoeten we ook onszelf. In de eerste fase van een liefdesrelatie is dat één groot feest van herkenning en erkenning, van zien en gezien worden: verliefdheid noemen we dat. Als de relatie vordert ontmoeten we in elkaar ook de schaduwkanten, van de ander en van onszelf. Daaraan ontkomen we niet, als we werkelijk met elkaar in contact willen zijn. Dan komen ook teleurstellingen, irritaties, meningsverschillen en misschien ruzies voor. Op zichzelf geen probleem, zolang de emoties er mogen zijn, we elkaar telkens weer weten te vinden en de liefde kan blijven stromen.

De weg terug naar elkaar

In relatietherapie onderzoeken we hoe jullie relatie werkt. De patronen waarin je terecht gekomen bent, maken we zichtbaar en bespreekbaar. En net als individuele therapie is dat een bijzondere ontdekkingsreis, waarin je jezelf, je partner en de relatie op een nieuwe manier leert zien:

Welke (onuitgesproken) verwachtingen, angsten, oordelen spelen een rol? Hoe komen twee familieculturen samen in jullie relatie? Hoe wordt oud zeer aangeraakt in de ontmoeting met je partner? Hoe communiceren jullie met elkaar in tijden van spanning en hoe vermijd je met elkaar te communiceren? Hoe ga je om met je eigen en elkaars verlangens en grenzen? Wanneer raak je elkaar kwijt en hoe kun je elkaar weer leren vinden?

In gesprek, oefeningen en opstellingen zoeken we naar wegen om elkaar weer te bereiken: door allebei verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen aandeel, door met compassie te kijken naar het aandeel van de ander. Door helder aan te geven welke behoeften en verlangens er bij je leven en ook duidelijk te zijn over je grenzen.

Liefdevol loslaten

Soms ontdek je, of zie je gaandeweg bevestigd, dat je niet samen verder kunt of wil. Dan help ik graag mee, om op een goede manier je relatie af te sluiten. In het bijzonder is dat van belang, als jullie samen kinderen hebben en in de rol van ouders een nieuwe weg willen vinden met elkaar. Opdat zij niet het kind van de rekening worden en in alle vrijheid van jullie allebei kunnen blijven houden.